KONTAKT

 

Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno    
                                            telefón: 00421 439 33 61
ŠKOLA

 

 
dobrý štart pre vaše deti

 

 

 

 

 

 

 

Učitelia a žiaci našej školy sa zapojili  do týchto projektov:

 

Digitálna učebnica

Infovek

Zdravá škola

Bezpečná komunita

Moderný učiteľ

Správaj sa normálne

Otvorená škola - oblasť športu

Týždeň modrého gombíka

 

Škola priateľská k deťom

Najlepší koláč mojej mamy

1. internetová vedomostná olympiáda

Dilongstar

Kultúrne poukazy

Deň narcisov

Adamko hravo-zdravo