Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno    
                                            telefón: 00421 439 33 61
ŠKOLA

 

 
dobrý štart pre vaše deti