Základná škola, Papradno 312, 018 13 Papradno    
                                            telefón: 00421 439 33 61
ŠKOLA

 

 
dobrý štart pre vaše deti

 

 

 

 

 

 

 
 

 

K dôležitým úlohám školy okrem vzdelávacej činnosti patrí aj pozornosť nadaným a talentovaným žiakom. Žiaci pod odborným vedením učiteľov dosiahli a dosahujú výrazné úspechy v oblasti športovej, hudobnej, výtvarnej, literárnej, olympiád a vedomostných súťaží.

LITERÁRNE SÚŤAŽE

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

SPEVÁCKE SÚŤAŽE

OLYMPIÁDY

KONTAKT